Taktil massage

Taktil beröringsmassage är en mjuk men ändå medveten massage som ger ett djupt inre lugn. Under massagen frigörs mängder av oxytocin – kroppens eget lugn-och-ro-hormon.

Fördelar med taktil massage

  • stärkt kroppsmedvetenhet
  • djupare andning
  • smärtlindring
  • ökad koncentrationsförmåga
  • ångestdämpning
  • förbättrad självläkning
  • djupare kontakt med ditt inre jag
  • stresslindring